Kot zelo pomemben in zelo pristen stik s samim poslovnim okoljem ter industrijo so poskrbeli predavatelji in mentorji, saj so le ti prihajali iz različnih podjetij in nam snov razlagali na zelo praktično usmerjen način.