V času šolanja na višji šoli sem pridobil ogromno teoretičnega znanja, katerega bom s pridom izkoriščal na moji poklicni poti. Pristop šole in predavateljev je bil izjemno korekten, zato smo zelo dobro sodelovali pri vseh dejavnostih. Velik nabor zanimivih predmetov pa mi je odprl nov, pozitivnem pregled nad lesno branžo, katera se vse bol razvija pri nas, zato bo naš poklic zelo iskan.