Znanja, ki sem jih pridobil na VSŠ, mi na poslovni poti zelo koristijo. Ukvarjam se z računalniško animacijo, 3D animacijo, vizualizacijo. Znanja iz poslovnega komuniciranja, poslovnega bontona uporabljam vsakodnevno. Prvič sem javno nastopil na tej šoli, pred svojimi sošolci, danes mi te veščine pridejo prav, ko predavam na konferencah v tujini. S šolo sem še vedno povezan, saj kot gostujoči predavatelj učim 3D programe in 3D animacijo