Spoznavanje dobrih praks in pridobivanje izkušenj na Nizozemskem

Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Nejra AbdijanovićAnja Djukić, Mark Kalan, Tjaša Košnik, Rožaj Marius in Andrada Maria Šmehil  so se pod mentorstvom dr. Bože Grafenauer in direktorja, mag. Petra Mihelčiča med 23.5. in 27.5.2023 udeležili obiska šole ROC Mondriaan v Haagu na Nizozemskem. Namen obiska je bilo spoznati program njihove šole, ki daje poseben poudarek na tri programe: program turizem, program »leisure« in program »travel«. Udeležili so se predavanj na šoli in ekskurzije v Amsterdam, ki so jo za njih v okviru projekta turistično vodenje organizirali nizozemski študenti.

Tovrstne izmenjave so odlična priložnost za grajenje mednarodnih povezav, spoznavanje inovativnih pristopov pri poučevanju  in pridobivanju novih izkušenj in primerov dobrih praks v turističnem sektorju.

© VIŠJE STROKOVNE ŠOLE