Študij za vse generacije

Individualne prekvalifikacije in dokvalifikacije, raznoliki programi izpopolnjevanja in strokovnega usposabljanja.

Hitra zaposljivost in višje plače

Zaradi velikega pomanjkanja strokovnega kadra spadajo višješolski diplomanti med najbolj iskan in cenjen kader na trgu dela.

Ves svet na vaši dlani

Študij omogoča mednarodne izmenjave v sklopu študija ali praktičnega izobraževanja v vseh državah programa Erasmus+.

 

 

Priložnosti višjih strokovnih šol

  • Prilagodljivi 2-letni študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami.
  • Praktično izobraževanje omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj že v času študija.
  • 40 % študijskega programa temelji na izkustvenem učenju in se izvaja v podjetju ob podpori visoko usposobljenih mentorjev.
  • Utemeljenost študijskih programov na poklicnih standardih, ki so odraz aktualnih potreb in najsodobnejših trendov v stroki.

Pogosta vprašanja in odgovori:

I. Kdo se lahko vpiše?

Kandidirate lahko vsi, ki ste ali boste v letošnjem letu uspešno zaključili:

  • 4-letno srednjo šolo,
  • srednjo šolo po programu 3+2 ali
  • 5-letno srednjo šolo.

Pogoj za vpis je torej splošna ali poklicna matura.

Kandidirate lahko tudi vsi, ki imate opravljen:

  • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, če imate:
  • 3 leta delovnih izkušenj ter
  • opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

II. Ali se lahko zaposleni kandidat vpiše na reden študij?

Seveda. V kolikor se boste vpisali in boste sprejeti v redni študij v času zaposlitve, boste obiskovali predavanja in opravljali druge študijske obveznosti skupaj z rednimi študenti. Starostne omejitve za vpis v redni ali izredni študij ni.

III. Ste že bili vpisani na fakulteto in želite sedaj na višjo strokovno šolo?

Kdor je bil že 3 leta vpisan v visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program, se ne more vpisati v REDNI študij višjega strokovnega izobraževanja. Na višjo strokovno šolo se v tem primeru lahko vpišete v izredni študij. Med izredni način študija spada tudi najsodobnejša oblika študija na daljavo.

IV. Kako se lahko prijavim?

Prijavite se preko spletnega obrazca, ki ga izpolnite, natisnite, lastnoročno podpišete in skupaj z dokazili (če so potrebna) priporočeno pošljete na naslov:

Šolski center Celje

Višješolska prijavna služba

Pot na Lavo 22

3000 Celje

 

Spletni obrazec je na voljo izključno na spletišču Višješolske prijavne službe. Obrazca ni mogoče kupiti.

 

Pomembni datumi o informativnih dnevih in prijavnih rokih za študijsko leto 2023/24.

 

Vse kar moraš kot študent višje strokovne šole vedeti, si preberi TUKAJ.