KJE SE LAHKO PRIJAVIM?


Vpis na višješolski študij v drugem prijavnem roku je možen do 25. do 31. avgusta 2023 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani 
Višješolske prijavne službe.


Izpolnjen prijavni obrazec natisnite, podpišete in pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje oziroma ga pošljite skeniranega na elektronski naslov prijava.vps@sc-celje.si.