Praksa na Ministrstvu za obrambo za študijsko leto 2023/24

Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska omogočata v študijskem letu 2023/24 dijakom in študentom opravljati prakso oziroma praktično usposabljanje. Tako jim omogočijo spoznavanje s svojim poklicem ter delovnimi področji v sistemu vojske in obrambe.

Praktično usposabljanje bo vključevalo vsebine, ki jih predpiše (matična) šola oziroma fakulteta in se izvede v skladu/soglasju študijskim programom. Dijaki in študenti različnih poklicnih profilov in nivojev izobrazbe lahko opravljajo praktično usposabljanje oziroma prakso na različnih delovnih področjih tako v enotah in poveljstvih Slovenske vojske kot v upravnem delu Ministrstva za obrambo ob tem pa je udeležba za kandidata neobvezujoča do Ministrstva za obrambo.

Kandidati morajo imeti slovensko državljanstvo. Ministrstvo za obrambo praktikantu za uspešno opravljeno praktično usposabljanje povrne stroške prehrane med delom. Izplačali bodo tudi nagrado, ki znaša za dijake 86 € na mesec in za študente 172 € na mesec. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

Prijave sprejemajo skozi celotno študijsko leto 2023/2024.

Vse informacije najdeš TUKAJ.

© VIŠJE STROKOVNE ŠOLE