Erasmus+ mobilnost študentom omogoča udeležbo na mednarodni mobilnosti za praktično izobraževanje ali študij v državah programa Erasmus+. Ta bo pozitivno vplivala na vaš strokovni in osebni razvoj ter prispevala k boljši zaposljivosti in privlačnejšim poklicnim možnostim na vaši karierni poti. Udeležite se lahko mednarodne mobilnosti za študij ali praktično izobraževanje v državah programa Erasmus+ in že med študijem POTUJTE, RAZISKUJTE in NAPREDUJTE!

Aktivnosti v tem okviru imajo pozitivni in dolgoročni učinek na strokovni in osebni razvoj udeležencev, ki se kažejo v obliki:

  • izboljšanega učnega uspeha,
  • boljše zaposljivosti in poklicnih možnosti,
  • okrepljene samoiniciativnosti in podjetništva,
  • večje samostojnosti in samozavesti,
  • izboljšanega znanja tujih jezikov,
  • okrepljene medkulturne zavesti,
  • aktivnejše udeležbe v družbi,
  • boljše osveščenosti o evropskem projektu in vrednotah EU,
  • večje motivacije za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem)
  • izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

NA RAZPIS SE ŠTUDENTI PRIJAVIJO PRI ERASMUS+ KOORDINATORJU NA MATIČNI ŠOLI. Prijava na razpis je mogoča do porabe sredstev.

Izkušnje posameznikov, ki so se že udeležili Erasmus+ izmenjave si preberi TUKAJ.

Več o projektu ERASMUS+ najdeš TUKAJ.

 

POMEMBNI DOKUMENTI

2022

2021