Denarna pomoč študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar v sodelovanju s Škisovo tržnico je objavila poziv za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski.

Namen poziva je reševanje trenutne socialne stiske študentov s ciljem dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani ter s tem prispevati k zmanjšanju izgube dohodka študentov v stiski. Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski v višini 200 €.

Rok za predložitev vlog je do vključno 9. 6. 2023 (velja poštni žig).

o pogojih za prijavo na razpis, obveznih prilogah in izbirnem postopku, najdete v razpisu TUKAJ.

 

© VIŠJE STROKOVNE ŠOLE