1. RIKLIBled posvet – odkljukano

200. letnica rojstva enega izmed največjih pionirjev naravnega zdravljenja – Arnolda Riklija je bila povod za 1.RIKLIBled POSVET – Dediščina atmosferskega zdravljenja za zdrav način življenja danes. Posvet je organizirala in izpeljala študentska projektna skupina 2. letnika programa velnes Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled, skupaj z mentorico predavateljico mag. Moniko Karan ter projektnima skupinama Zavoda za kulturo Bled in Turizma Bled.

Arnold Rikli je bil vizionar, začetnik atmosferskega zdravljenja v mednarodnem prostoru in je nedvomno tudi zaslužen za začetek razvoja zdraviliškega turizma na Bledu. Med začetnim zdravljenjem izključno z vodo je Rikli razmišljal, da vendar »človek ni nekakšna dvoživka» marveč »kakor rastline« tudi on potrebuje obilico zraka in svetlobe. Zato je leta 1865 vpeljal »atmosfersko zdravljenje« s poudarkom na svetlobno zračnih in sončnih kopeli, kar predstavlja ključni element riklijanstva in odmik od tedanjih zdraviliških standardov.

Posvet se je začel s pozdravnim nagovorom direktorja VSŠ Bled mag. Petra Mihelčiča, z vodjo projekta, Izo Hribar ter županom občine Bled Antonom Mežanom. Sledil je strokovni del posveta, kjer sta s svojim predavanjem navdihnila Vojko Zavodnik, skrbnik Riklijeve dediščine in redna prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med., predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

V drugem delu so sledile predstavitve primerov dobrih praks na Bledu, in sicer predstavitev aplikacije ARikli (Romana Purkart), Od resnične osebnosti do virtualne posebnosti (Primož Klun in Andreja Završnik), Oživljanje Riklijeve zgodbe skozi produkte Rikli Balance hotela (Ana Praprotnik) in Pomen A. Riklija v filateliji (Janez Fajfar).

Na panelni diskusiji z naslovom Ali so Riklijeve metode lahko priložnost za grajenje prepoznavne blagovne znamke destinacije/države? so udeleženci Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, redna prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med., predstojnica Inštituta za zgodovino medicine, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Boža Grafenauer, predavateljica VSŠ Bled in Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, ponudili nekaj pomembnih iztočnic za prihodnje projekte in aktivnosti na področju atmosferskega zdravljenja po Rikliju.

 

© VIŠJE STROKOVNE ŠOLE